Sophantering

Sophantering

Hushållssopor

Våra hushållssopor hanteras av Stockholm Vatten med vilka föreningen har ett enskilt abonnemang för varje hushåll. Föreningen betalar alltså idag för 35 enskilda abonnemang som ingår i avgiften. I abonnemanget ingår en behållare för hushållssopor och en behållare för matavfall.

För matavfall som sorteras i den bruna behållaren betalar föreningen inget extra, medan avfall som placeras i den gråa behållaren för hushållssopor vägs och föreningen betalar per kilo. För att hålla kostnaderna nere är det därför viktigt att varje hushåll gör en bra sortering av matavfall

Bruna påsar

De bruna påsarna för kompost lämnas ut av Stockholm Vatten med jämna mellanrum, ca 160 st per år. Om de tar slut innan nästa utlämningstillfälle kan man hämta eller begära att få fler, vänd er då till Stockholm Vatten. Mer information om matavfall hittar ni på Stockholm Vattens sida om matavfall.

Hämtning av fler bruna påsar för kompostering kan göras på Bromma Återvinningscentral:
Bromma Återvinningscentral

Tömning av hushållssopor och matavfall

Den grå behållaren för hushållssopor töms varje onsdag.

Den bruna behållaren för matavfall töms varannan onsdag, jämna veckor.

Miljöstugor

På Kistahöjden finns flera miljöstugor för främst återvinning av förpackningar och papper samt kartong. Om den närmaste miljöstugans behållare är full har man full frihet att gå till annan miljöstuga på Kistahöjden.

Lämna aldrig skräp i en full behållare, gå då till en av de övriga miljöstationerna, och följ noggrant de instruktioner som finns uppsatta i miljöstugorna.