Värmepump

Värmepump

Länk till Nibes information om värmepumpar:

http://www.nibe.se/support/Sa-funkar-det/Franluft/Franluft/

På denna sida hittar du bland annat skötselinformation och videos som visar hur olika moment i skötsel går till, som t.ex. avluftning av systemet.

Bostäderna i Snöfjället har alla Nibe modell F750.

OBS: Kontakta styrelsen om du tror att ditt värmepump behöver ett nytt filter.