Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan

Jour-anmälan (akuta fel)

Akuta fall anmäls direkt till Sjödalens Bygg & Fastighetsservice som är utsedda att hantera alla jourfrågor. Med akuta fall avses t.ex. rinnande vatten, fel med värmepump vintertid då risk för frysningsskador föreligger, etc. För bra möjlighet till uppföljning skall felanmälan också meddelas styrelsen.

Alternativ 1

Telefonnummer till Sjödalens Bygg & Fastighetsservice för jouranmälan finns i flik 2 i Bopärmen. Efter anmälan via telefon skall information om felanmälan även skickas till styrelsen på felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com.

Alternativ 2

Felanmälan kan även skickas via e-mail till: felanmalan@sjodalens.se med kopia till kundservice@bonava.se samt felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com.

OBS: Vid ärenden där jouren kallas ut och ärendet sedan inte kan betraktas som akut kommer medlemmen att debiteras för denna utryckning. Så var varsam med användning av akut jour-felanmälan och använd sunt förnuft.

Sådana fel som behöver avhjälpas, där bostadsrättsinnehavarens ansvar föreligger i enlighet med föreningens stadgar, är det viktigt att ni kontaktar ert försäkringsbolag före åtgärd. Detta rekommenderas så att ni inte riskerar att stå för kostnaden själv.

Felanmälan under garantitiden

Felanmälan av bostaden, förutom akuta fel som motiverar jour beskrivna ovan, görs till Bonava Kundtjänst (f.d. NCC Kundtjänst).

Felanmälan skickas till: kundservice@bonava.se

När du skickar felanmälan tänk på att:

  • Ge dina fullständiga kontaktuppgifter: namn, adress och telefonnummer
  • Beskriva problemet så utförligt och detaljerat som möjligt, d.v.s. inte bara säga att något är fel utan även hur felet/problemet yttrar sig och när det uppstod