Utfört underhåll

Utfört underhåll

Underhåll av fastigheten

Nedan redovisas merparten av underhållsarbeten som genomförts under åren fr.o.m. 2016.

År 2020


  • Alla hus på träpelare har fått dess limträbalkar inoljade med tjärvitriol och skyddsbleck i metall monterade på ändarna. Utfördes som garantiärende av NCC.

År 2019


  • Alla hushåll har fått installerat digitala och uppkopplade lås

År 2016/2017


  • Alla hushåll har blivit tilldelade en 6 kg pulverbrandsläckare och brandfilt med tillhörande instruktioner (skall lämnas kvar i bostaden vid övergång!).
  • Alla hus/lägenheter har fått vindskydd mot sopkärlen.
  • Installation av farthinder, varningsskyltar och trafikspeglar på Västfjordsgatan för en säkrare trafikmiljö.
  • Inköp av nya postlådor till samtliga hushåll för att ersätta de bristfälliga ursprungliga lådorna.
  • Plantering av blommor och växter kring Snöfjällsgränd för ett trevligare utseende på gemensamma ytor.
  • Via Samfälligheten förstärkt trafikåtgärderna med bomar för att förhindra rundkörning.
  • Förstärkt synligheten av farthinder med hjälp av pålar.