Återkommande underhåll

Återkommande underhåll

Det finns återkommande underhållsarbete som planeras enligt nedanstående schema. Vid dessa tillfällen är det viktigt att hushållet ställer upp och ger personal den tillgång till hushållet som behövs för att utföra underhållsarbetet.

En gång om året på hösten:

  • Rengöring av häng- och stuprännor (beror till viss del på behov)
  • Underhåll av värmepump och avloppskopp

Vartannat år på hösten:

  • Byte av ventilationsfilter i tilluftsdon och element

Vid behov:

  • Hantering av snööverhäng och snö på taket