Browsed by
Månad: september 2017

Öppna ventiler!

Öppna ventiler!

För att värmesystemet i våra hus ska fungera är det av yttersta vikt att samtliga ventiler för inkommande luft är öppna. Det gäller de ställdon som sitter bakom ”boxarna” uppe på väggarna.

Stänger man igen ventilerna fungerar inte värmesystemet som tänkt. Man kan tillfälligt stänga en enstaka ventil vid speciella behov, men inte under någon längre tid.