Termostater

Termostater

Batteribyte

De tre batterierna i termostaterna, av typ AAA, som styr flödet av varmvatten till golvvärmesystemet räcker ungefär två år, sedan måste de bytas. Batterierna ska bytas när stapelindikatorn bredvid batterisymbolen nått det till lägsta nivån. När skärmen blinkar med endast batterisymbol synlig eller är släckt kommunicerar inte längre termostaten med centralstyrsystemet och termostaten gör då inte längre sitt jobb.

OBS: Varje termostat är kopplad till en värmeslinga i golvet i ett specifikt rum. Så se till att sätta tillbaka varje termostat på platsen den satt innan batteribytet.

1
Ta loss termostaten från sitt fäste på väggen. Detta görs genom att med en flat skruvmejsel trycka lätt i en skåra mitt under fästet på väggen och lätt böja termostaten utåt från fästet. När trycket med skruvmejseln blir tillräckligt högt så släpper ett fästa och termostaten lossnar. Se till att den flata skruvmejseln sitter i skåran och akta väggen!

2
Byt de tre batterierna till nya – se till att sätta dem rätt +/- pol enligt mönster som syns i termostaten.

3
Se till att skärmen på termostaten ser ut som vanligt efter att de nya batterierna satts i. Sätt sedan försiktigt tillbaka termostaten i fästet på väggen. Se till att alla fästen och kontakter hamnar rätt och använd inte för mycket kraft så att termostaten skulle skadas om något sitter fel.

Börja med att föra in övre delen av termostaten i fästet helt vågrätt och tryck sedan lätt in den under delen. Den lilla klacken på nedre delen skall till slut klicka till och säkerställa att termostaten sitter på plats.