Browsed by
Månad: augusti 2016

Infobrev Augusti 2016

Infobrev Augusti 2016

Miljö och sortering
Sorteringen i miljörummen har fungerat bättre under senaste tiden, speciellt efter att vi tog tag i Hans Andersson Recycling och ökade tömningsintervallerna. Fortfarande finns det medlemmar i området, inte bara från vår förening, som inte sköter sig och behöver förstås en vänlig påminnelse att göra bättre ifrån sig. Detta är för vår bästa, dels för att de som sköter sig inte skall behöva betala för att andra inte bryr sig om sortering eller följa gemensamma regler, men också att vi gör en insats för miljön.

Matavfall o hushållsavfall
Stockholm Vatten har bett oss att utreda om det kanske inte är bäst att flytta abonnemangen över till varje enskild hushåll. Rent praktiskt innebär det att vi lyfter hämtning av avfall i dina kärl så du får ett eget abonnemang och själv betalar för det antal kilo du kastar direkt till Stockholm Vatten. På detta sätt blir det rättvist för alla och föreningen slipper problemen med kollektiv bestraffning. Ingen av oss skall behöva betala för andras sopor! Styrelsen kommer att diskutera detta vid nästa styrelsemöte och måste ta ställning till hur vi skall göra. Enskilda medlemmar är välkomna med sina synpunkter via mail info@brfsnofjallet.se

Informationsmöte
För att alla medlemmar skall få möjlighet att komma med idéer och förslag men också få en uppdatering över styrelsens arbete kommer vi försöka ordna en informationsträff under hösten. Vi återkommer när styrelsen diskuterat detta och bestämt tid samt plats.

Basketkorg på gränden
Det finns en basketkorg på gränden som styrelsen har byggt för våra barn, även vuxna för den delen. Denna korg är främst avsedd för barnen i vår förening och vi ber alla föräldrar att påminna sina barn att vara försiktiga så att bollarna inte rullar iväg på närliggande grannars bilar. På så sätt undviker vi skador o du slipper betala självrisker.

NCC Boende har blivit Bonava
NCC Boende har bytt namn till Bonava. Därmed skall vi alltså vända oss till Bonava på kundservice@bonava.se. För garantiärenden, hör er gärna av till styrelsen så vi kan logga alla ärenden. I alla ärenden som du skickar till kundtjänsten, maila en kopia till info@brfsnofjallet.se.

Parkering
Utöver de 5h med parkeringsskiva finns det möjlighet att få tillstånd så att dina långväga gäster kan få parkera under längre tid. Glöm inte att ni kan parkera på alla gästparkeringar i hela området. Det samma gäller p-tillstånd för långväga gäster. Med långväga gäster menas att dina gäster behöver övernatta. Kontakta oss i styrelsen på info@brfsnofjallet.se.

Farthinder
Som ni redan har lagt märke till har farthindren hjälpt till att sänka hastigheten, dock finns det fortfarande några som kör ut på trottoaren för att undvika att med båda hjulen köra över farthindret men kör precis lika sakta. Styrelsen vill därmed påminna att farthindret är för att köra över med både högra och vänstra hjulen, kör heller inte ut på gruset för då drar ni med er grus ut på körbanan.

Ytterdörrar och duschdörrar
Vi har upptäckt att fler medlemmar har fel på sina ytterdörrar samt upplever problem med knarrande duschdörrar. Maila styrelsen ert husnummer och om ni har problem med detta då vi beslutat att diskutera med Bonava för åtgärd. Maila oss på info@brfsnofjallet.se

Vår nya hemsida!

Vår nya hemsida!

Välkommen till vår BRF Snöfjällets nya hemsida! Här kan ni hitta information och ta del av nyheter. Naturligtvis finns all information och dokument från föregående hemsida kvar, men kanske under nya rubriker.

Nyheter som möjliggörs genom den nya hemsidan är:

  1. Informationen är uppdelad på nyheter och fasta sidor – allt för att du ska få den information du behöver när du behöver det
  2. Det finns möjlighet att söka efter text bland alla nyheter och fasta sidor så att du snabbt hittar det du letar efter
  3. Genom inlägg av kortare nyheter kommer hemsidan att blir mer levande och uppdateras oftare