Stadgar

Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar så att du vet vad som gäller för dig som medlem i föreningen, vilket ansvar du har och vilket ansvar föreningen har gentemot dig.

Klicka här för att läsa Brf Snöfjällets Stadgar som antogs 18:e juni 2022.