Browsed by
Månad: februari 2017

Extrastämma och Informationsmöte

Extrastämma och Informationsmöte

Kallelse till denna extrastämma och informationsmöte har gått ut via mail och fysiskt brev i brevlåda.

Datum: onsdag 15:e mars
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Handelsbankens lokaler Kista Science Tower

  1. Information runt värmepumpen samt övrig info.
  2. Information runt ändring av stadgar.
  3. Beslut om ändring av stadgar.

Enligt bostadsrättslagen måste vi ändra våra stadgar på grund av lagändringar i hur man skickar ut kallelser. Dessutom finns det några saker som måste förtydligas i våra stadgar. Det gör att vi måste hålla en extra stämma eftersom ändring endast är giltig om det är två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredje delar av de röstande på den senare stämman ska ha röstat för – därför är ditt deltagande på dessa två stämmor i princip är obligatorisk.

Samtidigt som vi håller dessa två stämmor skall styrelsen också ge er mer information om vad som händer i föreningen och det kommer också finnas informationspunkter om hantering av värmepumpen samt annan väsentligt viktig information så styrelsen vill be alla att göra en anteckning på sina kalendrar.