Browsed by
Månad: september 2016

Infobrev September 2016

Infobrev September 2016

Aktivitetsdag 25/9 klockan 13.00

Styrelsen har bestämt att organisera en gemensam aktivitet för alla hushåll. Alla är därför välkomna att samlas uppe på gården på Snöfjällsgränd söndagen den 25/9 klockan 13:00 så grillar vi ihop. Om ni vill och har tid får ni gärna baka, laga och med er något gott. Barnen älskar att vi hittar på något, ta med dig de!

Sophantering, matavfall o hushållsavfall

Vi har fått reda på att vi inte använder matavfalls- och hushållskärlen på ett bra sätt, några använder sig inte alls av kärlet med brunt lock avsett för matavfall. I samband med detta har vi i styrelsen också tittat på hur vår budget ser ut för våra sopor, vi pratar nu inte om miljöhusen. För att förstå varför alla skall använda båda kärlen så får ni här information om vad vi betalar för denna tjänst och hur vi borde bli bättre.

 1.  – Hushållssopor i  kärlet med svart lock, matavfall i kärlet med brunt lock.
  Vi har idag en fast avgift på 2240 kronor per år o hushåll och i denna avgift ingår tömning av båda kärlen, med brunt resp svart lock. Kärlet med svart lock, kallas för hushållsavfall, vägs och där tillkommer en kostnad för föreningen med 1,75 kr per kg. Eftersom matavfall väger mycket så blir det en ökad kostnad om detta avfall läggs i kärlet med svart lock, hushållssopor. Kastar du matavfallet i kärlet med brunt lock kostar det oss ingenting extra!
 2. – Lägg inte heller produkter eller material i svarta kärlet för hushållssopor som ni kan sortera i miljöhusen, för där betalar vi enbart hämtningen av avfallet, vilket kostar ca 600 kr per hushåll och år. Sorterar du inte avfall in i miljöhusen innebär det att föreningen betalar dubbelt och det vill vi undvika förstås.
 3. – Stockholm Vatten skriver: Viktbaserad avfallstaxa innebär att din sophämtningsavgift påverkas av hur mycket sopor du faktiskt slänger, istället för att avgiften styrs av storleken på ditt sopkärl. Det betyder att du kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att börja sortera dina sopor – till exempel matrester, förpackningar och tidningar.
 4. – Slarva inte med matavfallet.
  Matavfall i bruna påsen och kärlet med brunt lock. Vi ber er därför att göra en bra sortering och använda matavfallskärlet, brunt lock, för det som skall finnas däri. Här finner du mer information om den: http://www.stockholmvatten.se/brunapasen och http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/din-sophamtning/villa-och-radhusagare/om-din-sophamtning/matavfallshamtning/
 5. – Ekonomiskt ohållbart
  Att det påverkar alla oss ekonomiskt kan man tydligt se eftersom vi får faktura för varje hushåll. Eftersom en del av er inte sorterar på ett bra sätt så har vi redan nu klivit över budgeten för vad vi skulle få under hela 2016, (70.000kr mot över 110.000kr) alltså mycket skräp hamnar i de vanliga soporna, detta har fört med sig att vi i styrelsen börjat fundera på åtgärder inför/under 2017. För närvarande har vi ekonomiska muskler, men i längden är detta inte hållbart. För att slippa ta till åtgärder har styrelsen under (juni – december) valt att följa upp sophanteringen och se om vi kan förändra vårt beteende när det gäller ekonomi men framför allt miljötänkande. Ett alternativ är att höja budgeten, vilket i slutänden kan bli höjd årsavgift eller att varje hushåll får ta över abonnemanget hos Stockholm Vatten och själva betala för sophanteringen.

Extra försiktighetsåtgärder vid farthindren

Styrelsen arbetar på en lösning för att förhindra att bilar kör ut på trottoaren.

Utredning av värmepumpar

Styrelsen följer upp garantiåtgärder kring värmepumpar. Status för närvarande är att krävs kallare väder för att kunna göra grundinställningen. V42 räknar NCC med att en lösning på de åtgärder de startade i våras skall kunna slutföras och en lathund skall tas fram.

Ytterdörrar, duschdörrar och dörrar

Styrelsen har samlat in problem och kommer att anmäla åtgärder för varje hus. Vi återkommer när det är klart med Bonava.

Brandskyddsarbete (Årsmärke delas ut)

Styrelsen arbetar kontinuerligt med brandskyddet i husen och området och alla hushåll har fått brandsläckare, brandfiltar och instruktioner tilldelade. I veckan kommer också årsmärke att delas ut, där ni markerar månad och år. Visa gärna ditt barn eller prata med dem om hur och vad man bör tänka på om olyckan skulle vara framme. Kom ihåg att brandsläckare och brandfiltar skall stanna kvar i huset vid försäljning.

Nya brfsnofjallet.se

Styrelsen har arbetat fram en ny version av hemsidan som kommer att underlätta arbetet för styrelsen men också att informationen till er medlemmar blir bättre. Där kommer ni också att hitta all information som är relevant kring ert boende.

Stämma i Kistahöjden samfällighetsförening

Den 29/9 klockan 19-21 är det stämma i samfälligheten Kistahöjden. Vill du engagera dig kan du anmäla dig på kistahojdensff@gmail.com.