Dokument

Dokument

Sidans innehåll

Stadgar

Länk till Föreningens nuvarande stadgar som antogs 18:e juni 2022.

Årsredovisningar

Länk till Årsredovisning 2023

Länk till Årsredovisning 2022

Länk till Årsredovisning 2021

Länk till Årsredovisning 2020

Länk till Årsredovisning 2019

Länk till Årsredovisning 2018

Länk till Årsredovisning 2017

Länk till Årsredovisning 2016

Länk till Årsredovisning 2015

Protokoll

Ordinarie Föreningsstämma

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2023

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2022

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2021

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2020

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2019

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2018

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2017

Länk till Protokoll Föreningsstämma 2016

Extra Föreningsstämma

Länk till Protokoll Extra Föreningsstämma December 2023

Länk till Protokoll Extra Föreningsstämma 2018

Länk till Protokoll Extra Föreningsstämma 2017

Bostadsinformation

Garantibesiktning (2-år)

Protokoll Bygg: Bygg 2-års Besiktning

Protokoll VVS: VVS 2-års Besiktning

Energideklarationer

Snöfjällsgränd 1-7
Snöfjällsgränd 9-13
Snöfjällsgränd 15-19
Snöfjällsgränd 21
Snöfjällsgränd 23
Snöfjällsgränd 25
Snöfjällsgränd 27
Snöfjällsgränd 29-37

Västfjordsgatan 7
Västfjordsgatan 9
Västfjordsgatan 11
Västfjordsgatan 13
Västfjordsgatan 15
Västfjordsgatan 17
Västfjordsgatan 19
Västfjordsgatan 21
Västfjordsgatan 23
Västfjordsgatan 25
Västfjordsgatan 27
Västfjordsgatan 29
Västfjordsgatan 31
Västfjordsgatan 33
Västfjordsgatan 35
Västfjordsgatan 37

Skötsel och manualer

Trädäck

Skötsel av trädäck: Trädäck

Yale Doorman lås

Manual till digitalt uppkopplat lås Yale Doorman: Yale Doorman manual