Browsed by
Månad: juni 2020

Arbete med limträbalkar

Arbete med limträbalkar

Arbete pågår tillsvidare i alla våra hus som står på fristående limträbalkar. Det är NCC/Bonava som täcker ändarna med metallbläck, rengör träet och täcker de exponerade delarna med tjärvitriol.

Arbetet startade tidigare i våras med VFG7 som är slutförd, och går nu vidare upp genom Västfjordsgatan för att avslutas med Snöfjällsgränd. Det är inte helt klart hur lång tid arbetet tar totalt sett, men för att göra alla hus färdiga får man räkna med flera veckor/månader.