Browsed by
Månad: oktober 2019

Underhåll av brandsläckare

Underhåll av brandsläckare

För nästan fem år sedan köpte föreningen in en pulverbrandsläckare till alla hushåll i föreningen. Det är nu upp till varje hushåll att sköta underhållet på sin brandsläckare och, vid behov, återfylla nuvarande släckare eller köpa en helt ny släckare. Detta görs vanligen i intervall 5-10 år för pulversläckare.

En pulversläckare bör inspekteras en gång i kvartalet. Undersök efter synliga skador på tryckkärlet och kontrollera mätaren och det röda / gröna intervallet. Vänd också gärna en pulversläckare upp och ned några gånger, så inte allt pulver samlas i ena änden vilket kan hindra fullgod funktion när släckaren behövs.

 

Återkommande underhåll

Återkommande underhåll

Det finns återkommande underhållsarbete som planeras enligt följande schema:

  1. En gång om året ~september: Rengöring av häng- och stuprännor (beror till viss del på behov)
  2. Vartannat år på hösten: Byte av ventilationsfilter i tilluft och element
  3. Varje år på hösten: Underhåll av värmepump
  4. Vid behov: Hantering av snööverhäng och snö på taken

Vid dessa tillfällen är det viktigt att hushållet ställer upp och ger personal den tillgång till hushållet som behövs för att utföra underhållsarbetet.