Arbete med limträbalkar

Arbete med limträbalkar

Arbete pågår tillsvidare i alla våra hus som står på fristående limträbalkar. Det är NCC/Bonava som täcker ändarna med metallbläck, rengör träet och täcker de exponerade delarna med tjärvitriol.

Arbetet startade tidigare i våras med VFG7 som är slutförd, och går nu vidare upp genom Västfjordsgatan för att avslutas med Snöfjällsgränd. Det är inte helt klart hur lång tid arbetet tar totalt sett, men för att göra alla hus färdiga får man räkna med flera veckor/månader.

Ordinarie Stämma 2020 – 7:e juni

Ordinarie Stämma 2020 – 7:e juni

Den ordinarie stämman hålls söndag 7:e juni kl 11:00-13:00. Se email som skickades fredagen den 15:e maj 11:16 för mer information, eller fråga styrelsen.

OBSERVERA att det är en digital stämma på grund av Corona, så se till att läsa instruktionerna i emailet noggrant och var förberedda.

Underhåll av brandsläckare

Underhåll av brandsläckare

För nästan fem år sedan köpte föreningen in en pulverbrandsläckare till alla hushåll i föreningen. Det är nu upp till varje hushåll att sköta underhållet på sin brandsläckare och, vid behov, återfylla nuvarande släckare eller köpa en helt ny släckare. Detta görs vanligen i intervall 5-10 år för pulversläckare.

En pulversläckare bör inspekteras en gång i kvartalet. Undersök efter synliga skador på tryckkärlet och kontrollera mätaren och det röda / gröna intervallet. Vänd också gärna en pulversläckare upp och ned några gånger, så inte allt pulver samlas i ena änden vilket kan hindra fullgod funktion när släckaren behövs.

 

Återkommande underhåll

Återkommande underhåll

Det finns återkommande underhållsarbete som planeras enligt följande schema:

  1. En gång om året ~september: Rengöring av häng- och stuprännor (beror till viss del på behov)
  2. Vartannat år på hösten: Byte av ventilationsfilter i tilluft och element
  3. Varje år på hösten: Underhåll av värmepump
  4. Vid behov: Hantering av snööverhäng och snö på taken

Vid dessa tillfällen är det viktigt att hushållet ställer upp och ger personal den tillgång till hushållet som behövs för att utföra underhållsarbetet.

Zendesk – nytt ärendehanteringssystem

Zendesk – nytt ärendehanteringssystem

Vår föreningen har satt upp ett ärendehanteringssystem så att frågor, begäran, felanmälningar, m.m. ska bli tydligare och lättare att följa upp. Systemet är en prenumerationstjänst som levereras av Zendesk.

Praktiskt innebär detta att medlemmar och externa parter, t.ex. mäklare, i framtiden kontaktar föreningen via e-mail adresser:

  • kontakt@brfsnofjallet.zendesk.com
  • felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com

När man skickar ett email får man en en bekräftelse från systemet att ett ärende registrerats. Varefter föreningens styrelse sedan lägger in information i systemet på detta ärende får den sändare som skapade ärendet uppdateringar via email. Vill man lägga till information i ett ärende svarar man alltid på det email som man fått från systemet. OBS: Man ska inte skicka ett helt nytt email som relaterar till samma ärende, utan man ska svara i samma email-tråd.

Som boende i föreningen vill vi uppmana alla att i ämnet för alla mail skriva in vilken adress man bor på: t.ex. VFG23 eller SFG5. Texten i ämnet bör också väl motsvara vad ärendet handlar om.

Vill man att t.ex. sin fru/make eller barn ser samma information rörande ett ärende lägger man till dessa som kopia på email så kommer de också få svar varefter information läggs in i systemet.

Man kan till Zendesk-adresserna även skicka med bilagor, som dokument eller bilder, i email och dessa lagras i systemet så att de är lätt åtkomliga.


Denna ändring innebär också att det inte finns någon anledning att skicka frågor till adress info@brfsnofjallet.se. Vi ber därför alla att sluta skicka email till info adressen. Den kommer finnas kvar och fungera under överskådlig framtid, men det mesta som skickas dit kommer vidarebefordras till Zendesk för att bli ett ärende i systemet.

Info kring Yale Doorman lås

Info kring Yale Doorman lås

Det finns nu en sida med information kring våra Yale Doorman digitala och uppkopplade lås:

Yale Doorman lås

Här finns t.ex. film på hur batteribyte går till samt information kring extra låsbrickor. Säg gärna till om det är någon mer info ni skulle vilja se på sidan.

Undvik frysskador vid vattenkran

Undvik frysskador vid vattenkran

När det blir minusgrader ute är det viktigt att inget vatten går ut till kranen på utsidan av husen. Om det ligger vatten öppet ut mot kranen kan denna frysa sönder med dyra och jobbiga reparationer som följd.

Över vintern ber vi därför alla hushåll för säkerhets skull se till att kranen är stängd och att inga dosor eller förlängningar sitter på kranen. Se den bifogade bilden som exempel på hur det ska se ut. Tack!

Tom kran hjälper oss undvika frysskador
Öppna ventiler!

Öppna ventiler!

För att värmesystemet i våra hus ska fungera är det av yttersta vikt att samtliga ventiler för inkommande luft är öppna. Det gäller de ställdon som sitter bakom ”boxarna” uppe på väggarna.

Stänger man igen ventilerna fungerar inte värmesystemet som tänkt. Man kan tillfälligt stänga en enstaka ventil vid speciella behov, men inte under någon längre tid.