Trädfällning

Trädfällning

Vill man fälla ett träd eller att ett träd ska fällas så kontaktar man alltid Brf styrelsen först. Det är inte alltid garanterat att man får fälla ett träd.

OBS: Man får inte fälla träd utan att först fått ett OK från Brf styrelsen.

Det finns tre olika fall för godkännande av trädfällning beroende på var trädet står. Eftersom processen ser lite olika ut så kan det ta olika lång tid innan godkännande kan ges.

De tre olika fallen är:

  1. Bostadsrättsföreningens mark: Brf styrelse ge godkännande utan att fråga externa parter.
  2. Samfällighetens mark: Brf måste driva ärendet i Samfällighetens styrelse för att få trädfällningen godkänd.
  3. Kommunens mark: Brf driver ärendet mot kommunen.