Rutiner ut- och inflyttning

Rutiner ut- och inflyttning

Rutiner vid ut- och inflyttning

Här beskrivs några av de rutiner som ska följas vid utflyttning och inflyttning. Det finns även andra viktiga och obligatoriska aspekter av ett ägarbyte, även om de inte beskrivs bland dessa rutiner.

Den som flyttar ut (säljaren) ska se till att den som flyttar in (köparen) får tillgång till de saker som beskrivs i dessa rutiner.

Rutiner att följa:

 1. Vattenavläsning: Säljaren ska skicka värde och bild på vattenmätaren till styrelsen i samband med utflyttningen. Detta för att efterdebitering av vattenförbrukningen ska bli korrekt. Säljaren får en avslutningsfaktura för vatten från föreningen. (OBS: börjar gälla från Q1-Q2 2024)
 2. Bopärm: Säljaren ska visa upp och lämna över Bopärmen till köparen, den tillhör bostaden.
 3. Överlåtelse av mark: I de fall då nuvarande eller tidigare ägare tagit över mark från bostadsrättsföreningen (överlåtelse av mark) ska säljaren visa upp detta dokument för köparen och förklara dess betydelse och viktighet.
 4. TV-box (STB): Viasat HD Digitalbox ska lämnas över från säljaren till köparen.
 5. Nycklar till ytterdörr: Säljaren ska lämna över 5 metallnycklar samt 1 blå plastnyckel till köparen.
 6. Bricka för miljöhus (axema): Säljaren ska lämna över 1 st bricka som öppnar miljöhuset på Snöfjällsgränd.
 7. Yale Doorman lås: Säljare, köpare och mäklare måste planera och komma överens hur flytten av digitalt lås ska hanteras och om ev. låssmed behöver ansluta vid överlämningen. Säljaren ska nollställa sitt lås (inte kunna öppna det igen) samt överlämna tre st Yale tags. I de fall en separat uppkopplad Verisure dosa är kopplad till låset skall den också överlämnas.
 8. Postlåda: Säljaren ska lämna över 2 nycklar för postlådan till köparen.
 9. Brandskydd: Brandfilt och brandsläckare tillhör huset och ska lämnas kvar samt visas upp av säljaren.
 10. Brandvarnare: Brandvarnare från föreningen skall visas upp och säljaren ska lämna nya batterier i förpackning.
 11. Bruksanvisningar: Manualer för vitvaror (ugn, spis, kylskåp, frys, osv) och Nibe värmepump ska lämnas över från säljaren till köparen.
 12. Avfallsabonnemang: Säljaren måste anmäla ägarbyte för avfallshanteringen på Stockholm Vatten och Avfall, se sidan ”För Säljare” för mer information.