Parkering

Parkering

Var får gäster parkera?

Gäster får parkera på:

  • Markerade parkeringsplatser som tillhör Kistahöjdens Samfällighetsförening på Snöfjällsgränd, Heklagatan och Västfjordsgatan.

Gästparkeringar

De gemensamma parkeringsplatserna betalas med avgift, främst via SMS, se skyltning. Dessa platser är avsedda för gäster till boende på Kistahöjden.

Parkering uthyrd via Samfälligheten

Uppe på Snöfjällsgränd har Brf Snöfjället fått disponera tre stycken parkeringsplatser som tillhör samfälligheten att hyra ut till medlemmar i Snöfjället. Om det finns efterfrågan och alla tre platserna är upptagna bildas en kö som administreras av parkeringsbolaget.

Parkeringsböter

Parkeringsbolag (se skyltning) har anlitats för parkeringsbevakning av vårt område på uppdrag Kistahöjdens Samfällighetsförening.

Det är förbjudet att parkera på trottoaren och detta kan ge böter direkt. Vi måste ha våra gator och trottoarer fria för gående, barnvagnar, snöröjning, sandning och så vidare.

Det är Samfälligheten Kistahöjden som äger och förvaltar alla gästparkeringar i området och även de bevakas av parkeringsbolaget. De är mycket stränga och det är viktigt att ni inte parkerar fel för att undvika böter.

Eftersom Brf Snöfjället inte är beställare av P-bevakningen kan heller inte styrelsen göra något åt en eventuell P-bot. Eventuella klagomål skall riktas till parkeringsbolaget.