Värmepump och Ventilation

Värmepump och Ventilation

Sidans innehåll

Nibe F750 information

Bostäderna i Brf Snöfjället har alla värmepump NIBE modell F750.

Länk till Nibes information om värmepumpar där du bland annat skötselinformation och videos som visar hur olika moment i skötsel går till, som t.ex. rengöring av spillkopp och avluftning av systemet:

Det kan vara bra att alla regelbundet tittar på videon med användarinformation och läser genom Nibes hemsida då den innehåller mycket bra information.

Denna video kommer från en annan Brf (inte från Brf Snöfjället) som också har NIBE F750, men samma råd kan gälla även för oss:

Detta är ett bra verktyg om/när man vill rensa spillkoppen:
Sugpump (från Biltema)

Här kan man beställa PVC slang för avluftning av värmepumpen:
JS Energi – NIBE avluftningsslang (PVC)

Underhåll varje hushåll ska göra var 3:e månad

Det finns ett antal enkla aktiviteter kring värmepumpen som varje medlem ska göra var 3:e månad för att tillgodose en väl fungerande värmepump. Dessa aktiviteter tar inte mer än 15 minuter att göra.

Dessa saker ska man göra var 3:e månad, vilket är samma intervall som värmepumpen larmar om filterrengöring:

  1. Rengöra eller byta filter. Det är viktigt att filtret underhålls på ett bra sätt. Det minskar även risk att spillkoppen sätts igen.
  2. Öppna rattarna för säkerhetsventilerna (2 st). Dessa ska regelbundet öppnas för att undvika att de fastnar. Vatten ska rinna ut i spillkoppen.
  3. Rengöra spillkopp och slangen från spillkoppen så att vatten enkelt rinner ut genom dessa till golvbrunnen. Se nedan för mer information. (OBS: På vissa pumpar sitter spillkoppen enklare åtkomlig än på andra, den sitter inte alltid på exakt samma ställe)
  4. Titta på mätaren för vattentrycket och, om det behövs, fylla på vatten i systemet så att trycket står på minst 1.0.

Det finns mer avancerade saker man som medlem kan göra vid behov:

  1. Lufta av värmepumpen (kan behövas om pumpen låter porlande / konstigt)
  2. Uppgradera värmepumpens mjukvara.

Utöver dessa ska man också vara uppmärksam på om det susar / porlar från radiatorer på övervåningen, eller om de är kalla trots att termostaten är öppen. Det är ett tecken på att man måste lufta av radiatorn. OBS: När man luftat av en eller flera radiatorer kan man behöva fylla på vatten i systemet så att trycket kommer över 1.0.

NIBE F750 – Skötsel
https://www.youtube.com/watch?v=d0slI7fdKHw&t=146s

NIBE visar hur – Hur gör jag rent spillvattenkoppen på min värmepump?
https://www.youtube.com/watch?v=-pXAxngI6-s

NIBE F750 – Användarinformation
https://www.youtube.com/watch?v=FtowmQS4sVA&t=64s

NIBE visar hur – Hur avluftar jag min värmepump?
https://www.youtube.com/watch?v=Ya7794vZqw8

NIBE F750 / F730 – Fyll på vatten i värmesystemet (inte från NIBE, men bra ändå)
https://www.youtube.com/watch?v=UdgiI5DpiNU

Filter och ventilation

I våra bostäder finns tre filter som bör bytas enligt rekommendation: 1) filter inne i NIBE F750 värmepumpen, 2) filter i väggventilerna på nedervåningen och 3) filter i radiatorerna på övervåningen.

Om man vid behov vill köpa filter själv finns dessa butiker som förslag:

OBS: Kontakta styrelsen om du tror att ditt värmepump behöver ett nytt filter, eller beställ ett själv enligt länkar ovan.

Byte av filter – videos

Här finns två videos som visar hur man byter filter.

Video 1 – Byte av filter i väggventiler:

Video 2 – Byte av filter i radiatorer:

Information om Varmvatten

Kompressor och tillsats

I våra värmepumpar finns det två komponenter som genererar värme: 1) kompressor och 2) tillsats. Kompressor är mest ekonomisk då själva värmepumpsfunktionen med frånluft används medan tillsats är dyrare då den använder ren el.

I standardinställningen så blockeras tillsatsen (ren el) från att användas när utetemperaturen är över en viss nivå, vanligtvis blockeras den om medeltemperaturen över 5 grader över 24 timmar. Blockering av tillsats är en funktion för för att minska kostnaden.

Om tillsatsen är blockerad är det således endast kompressor som kan generera värme. Kompressorn kan endast jobba mot en uppvärmningstyp i taget: värma upp huset eller värma upp varmvatten. Ibland kan det därför bli perioder där värmepumpen prioriterar uppvärmning av huset, trots att vattnet i varmvattenberedaren är kallt.

Notera att när tillsatsen är blockerad, dvs medeltemperaturen ute är mellan 5-15 grader, så kommer värmepumpen ju kallare det blir oftare prioritera att värma huset än att värma upp varmvatten. Är medeltemperaturen ute under 5 grader så kan pumpen även använda tillsats för att värma upp varmvatten samtidigt som kompressor värmer huset. Därför kan man på hösten och våren uppleva tillgången av varmvatten som mindre jämfört med på vintern och sommaren. På sommaren när det är över 15 grader i medel ute behöver huset inte värmas upp, utan kompressorn kan fokusera bara på på varmvatten. På vintern när det är under 5 grader i medel utomhus kan pumpen använda tillsats (ren el) för att skapa varmvatten samtidigt som kompressorn skapar värme.

Lyxläge

Det lyxläge gör är att värma upp det vatten som finns i varmvattenberedaren ca 5 grader varmare än normalt – från normalt 50 grader till 55 grader. Det gör att vattnet i tanken räcker längre när man sedan börjar använda vattnet.

Det man ska tänka på är att för att ha nytta av lyxläget måste man aktivera det minst 1-1.5 timmar innan man börjar tappa ut något varmvatten. För det är den tiden det tar för temperaturen i tanken att höjas från 50 till 55 grader. Att aktivera lyxläget kort inpå man börjar använda varmvatten har ingen effekt överhuvudtaget.

Notera även att lyxläget inte påverkar huruvida värmepumpen använder tillsatsen eller ej. Om tillsatsen är blockerad och värmepumpen prioriterar värme, vilket den ofta gör, så kommer inte varmvattnet värmas mer med lyxläget påslaget än utan.

Avfrostningar

Under kortare eller längre perioder så behöver värmepumpen köra ett avfrotsningsprogram. När värmepumpen går in i avfrostningsläge produceras varken värme för huset eller varmvatten.

När pumpen måste köra längre avfrostningsprogram kan dessa pågå i ca 30 – 45 minuter. Dessa längre program kör ca två gånger per dygn. Man kan se i pumpens menyer om den kör avfrostningsprogram.

Har man otur och flera vill duscha eller eller bada samtidigt som pumpen bestämmer sig för att köra avfrostningsprogram så tar varmvattnet slut väldigt fort och det tar lång tid innan det värms upp ordentligt igen, kanske upp till 2 timmar från det att avfrostningsprogrammet startade.

Vad kan man göra?

Om man vill ha mer varmvatten utan att bry sig om kostnaderna finns det ett antal saker man kan göra:

  1. Slå på lyxläget permanent vilket gör att varmare vatten alltid finns i tanken redo att användas
  2. Slå av blockering av tillsats så ren el alltid kan användas

Tänk på att ovan kommer med en större kostnad då pumpen får jobba hårdare oftare och att ren el används mer.

Sakerna ovan skyddar dock inte mot tillfällen då värmepumpen vill köra avfrostningsprogram. Då kommer varmvattnet ta slut väldigt fort och inte komma tillbaka på 1-2 timmar.