Bredband & TV

Bredband & TV

Beställning

Bredband och TV beställs och hanteras via tjänsten Zmarket.

Felanmälan

Felanmälan av bredband eller TV görs till det bolag av vilket man har beställt tjänsten eller tjänsterna. Observera att bredband och TV kan beställas från olika bolag. Det är upp till varje medlem att veta av vilket bolag man har beställt sin tjänst.