För säljare

För säljare

Ska du sälja din bostadsrätt? Här har vi samlat in allt för dig som säljare!

Sidans innehåll

Information till säljare

Digitalt lås

Säljaren och köparen måste tillsammans med mäklaren komma överens om hur flytt av det digitala låset skall gå till. Alla parter måste i god tid planera för flytten och ta ansvar för att det går till på ett bra sätt så alla känner sig trygga.

Vid behov kan man ställa frågor till styrelsen och/eller kontakta låssmed (Norra Stationen Lås och Larm).

Flytta avfallsabonnemang

Varje hushåll har ett individuellt avtal med Stockholm Vatten & Avfall för avfallshanteringen. Detta måste av säljaren flyttas över till köparen vid överlåtelsedagen.

På länken nedan finns ett online formulär säljaren ska fylla i för att anmäla överlåtelse till nya ägaren. Observera att detta inte gäller för vatten, det hanteras av föreningen, utan bara för avfallshanteringen.

För online formulär och mer information se Stockholm Vatten & Avfalls hemsida:

Webbformulär för flyttanmälan

Nyckelredovisning

Nyckelredovisning av huset är obligatoriskt före eller vid tillträdesdagen. Kontakta mäklaren som ordnar detta möte mellan dig och köparen. Vid tillträdet av huset har du som ägare av bostadsrätten fått fem nycklar samt en blå bricka av Assa Abloy. Den blåa brickan är viktig eftersom din köpare kan beställa extra nycklar till huset med denna bricka. Denna bricka måste överlämnas till köparen, annars är det bra om ni genomför byte av låscylinder vid tillträdesdagen. Föreningen har inget ansvar för detta utan det är mäklarens uppgift att (vid behov) ordna detta mellan köparen och säljaren.

Besiktning av huset

Det är viktigt att veta att alla utvändiga installationer kräver styrelsens godkännande. Det är föreningen som ansvarar för fastigheten utvändigt. Alla ändringar eller monteringar på fasaden utvändigt skall godkännas av styrelsen och skall genomföras av behörig fackman. Om du inte kan uppvisa detta kan du bli ersättningsskyldig vid återställandet.

Anledningen till varför vi i föreningen skriver detta här är för att en köpare kan kräva att föreningen uppvisar beslut och bevis att du som säljare har ansökt om bygglov eller de tillstånd som krävs för att göra diverse ändringar. Kan inte styrelsen visa detta med ett skriftligt protokollfört beslut har inte detta gjorts med styrelsens tillstånd och köparen/föreningen kan kräva att du återställer detta.

Bredband & TV

Kolla gärna med din bredbandsleverantör och TV leverantör vad som gäller innan du säljer. Risken finns att du får betala för ett abonnemang som du inte använder.

Elnätsavtal

Tänk på att elnätsavtalet måste sägas upp. Vänd er till er leverantör av el.