Laddning av el/hybrid bil (huvudsäkring)

Laddning av el/hybrid bil (huvudsäkring)

Detta är information och uppmaning kring elsystemen i våra hus, framförallt att tänka på vid laddning av el- eller hybridbil. Anledning är att flera hushåll har hört av sig att någon av deras huvudsäkringar har gått upprepade gånger. Detta händer främst vintertid när det är kallt ute och värmepumpen använder sin eltillsats.

Våra hus har tre stycken 20 A huvudsäkringar, en för varje fas, som sitter i det grå elskåpet på utsidan av huset (klassisk ”propp” och inte vipp-brytare). Om det över tid används mer ström än 20 A på någon av faserna kommer denna huvudsäkring att lösa ut då gränsen överstigits. 

Den absolut vanligaste saken som drar mycket ström över lång tid är laddning av el- eller hybridbil. Många laddbara bilar och deras laddsystem (laddning via vanlig uttag eller laddbox) är som standard ofta inställda på att använda så stor strömstyrka som möjligt, vilket vanligtvis är 16 A. På vintern när det är kallt och värmepumpen använder sin eltillsats dras kombinerat så mycket ström att det överstiger 20A och en huvudsäkring går. Det kan naturligtvis hända även vid andra tillfällen om man använder något som drar mycket ström.

Kortfattad information från Elsäkerhetsverket om att ladda elbil hemma:

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen.pdf

Laddning med stickpropp:

Laddar man sin el- eller hybrid bil i våra hus via vanligt uttag 1-fas ska man utan undantag sänka strömstyrkan i bilen och/eller laddsystemet till det minsta möjliga. Det är ofta en siffra som t.ex. 5 A eller ett val som ”Min”/”Minimum” (t.ex. Tesla har 5 A som absolut värde). Då brandrisken ökar är det högst tveksamt om man överhuvudtaget ska ladda bil via vanligt uttag – ett styrelsebeslut som förbjuder detta kan komma inom kort. Våra vanliga stickproppsuttag och kablage ute i t.ex. förråd eller på husväggarna är inte avsedda att koppla in något som drar hög ström över lång tid.

Laddning med laddbox:

Laddar man sin el- eller hybrid bil i våra hus via laddbox bör man sänka styrkan till något tillräckligt lågt som gör att man inte överstiger huvudsäkringens begränsning på någon fas. Runt 10 A med 3-fas laddning har visat sig fungera bra. Vissa laddboxar kan installeras med ”lastdelning” som momentant känner av hur mycket ström resten av huset använder och ger bilen så mycket som möjligt av det som blir över. Att installera box med lastdelning är således att alternativ till att sänka strömstyrkan under 16 A.

Kommentarer är stängda.