Sophantering

Sophantering

Sidans innehåll

Hushållssopor

Sedan april 2020 har varje enskilt hushåll ett individuellt abonnemang för sophantering med Stockholm Vatten och Avfall. Fakturan skickas direkt till någon av ägarna till resp. bostadsrätt och föreningen är inte inblandade i hanteringen av hushållssopor. Som standard ingår i abonnemanget en behållare för hushållssopor och en behållare för matavfall.

För att administrera sitt abonnemang och se fakturor loggar man in med Bank-ID på:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/

För matavfall som sorteras i den bruna behållaren betalar hushållet inget extra, medan avfall som placeras i den gråa behållaren för hushållssopor vägs och föreningen betalar per kilo. För att hålla kostnaderna nere kan därför varje hushåll göra en bra sortering av matavfall.

Bruna påsar

De bruna påsarna för kompost lämnas ut av Stockholm Vatten med jämna mellanrum, ca 160 st per år. Om de tar slut innan nästa utlämningstillfälle kan man hämta eller begära att få fler, vänd er då till Stockholm Vatten. Mer information om matavfall hittar ni på Stockholm Vattens sida om matavfall.

Hämtning av fler bruna påsar för kompostering kan göras på Bromma Återvinningscentral:
Bromma Återvinningscentral

Tömning av hushållssopor och matavfall

Den grå behållaren för hushållssopor töms varje tisdag.

Den bruna behållaren för matavfall töms varannan tisdag, jämna veckor.

Detta schema kan ändras. Man kan se senaste schemat på sina sidor på Stockholm Vatten och Avfall.

Miljöstugor

På Kistahöjden finns flera miljöstugor för främst återvinning av förpackningar och papper samt kartong. Observera att hushåll i Brf Snöfjället från och med 2020 dock endast får använda den miljöstuga som står inne på Snöfjällsgränd.

Varje hushåll har en nyckelbricka som öppnar miljöhuset inne på Snöfjällsgränd. Eftersom detta är det enda miljöhus som boende i Snöfjället ska använda så öppnar vår nyckelbricka också endast detta miljöhus.

Lämna aldrig skräp i en full behållare och följ noggrant de instruktioner som finns uppsatta i miljöstugorna.

Förlorad nyckelbricka

Om man tappar bort sin nyckelbricka måste en låssmed programmera en ny. Detta kommer alltid till en kostnad som hushållet står för.

Kontakta styrelsen via vanliga email till Zendesk så hjälper vi er.