Felanmälan

Felanmälan

Det finns i huvudsak tre olika typer av fall som avgör hur man ska ta kontakt för avhjälpning av fel eller skada.

De tre olika fallen är:

  1. Akut felanmälan – Jour
  2. Felanmälan
  3. Felanmälan som är försäkringsärende

Akut felanmälan – Jour

ANMÄLAN AV AKUT FEL

Mail till: felanmalan@sjodalens.se

Akuta fel eller problem anmäls via e-mail till Sjödalens på felanmalan@sjodalens.se. Ange tydligt att det är akut och måste åtgärdas direkt, gärna i mailets ämne, och beskriv problemet så passande och utförligt som möjligt.

Du ska också i samma mailtråd som anmälan till Sjödalens skicka kopia till föreningens ärendehanteringssystem Zendesk på felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com.

VAD ÄR AKUT?

Problem som kan anses vara akuta och att jour behöver tillkallas är till exempel om det finns rinnande vatten med risk för vattenskada, nyligen inträffad vattenskada som måste hanteras, om det är mycket kallt ute och värmepumpen inte fungerar eller om det är kallt ute och det inte finns någon elektricitet vilket gör att värmepumpen inte fungerar.

Det förväntas att varje individuell medlem på egen hand ska utföra lämplig och fullgod felsökning innan akut felanmälan görs och jouren tillkallas.

DEBITERING AV JOUR

En individuell medlem kan bli debiterad avgift för tillkallad jour om det visar sig att problemet var handhavandefel eller att problemet egentligen inte var så allvarligt att jouren behövde åka ut.

Felanmälan

ANMÄLAN AV FEL SOM INTE ÄR AKUTA

Maila till: felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com

Exempel på fel som kan anmälas till föreningen rör sådant som är föreningens ansvar:

  • Spruckna brädor i fasad eller altan.
  • Fönster eller dörrar kärvar eller går inte att öppna eller stänga.
  • Rörkopplingar läcker eller droppar (inte av akut natur).
  • Värmepumpen ger ingen värme eller inget varmvatten (inte av akut natur).
  • Problem med digitalt lås (Yale Doorman).
  • Skadedjur som myror och råttor.

För information: Efter nybyggnationen hade vår förening fram till och med 2020-08-31 en 5-årig garantiperiod då felanmälningar gjordes direkt till Bonava. Efter detta datum görs inte längre några felanmälningar till Bonava, utan det görs bara till föreningen (och till Sjödalens om det är akut). Till exempel finns inte längre någon garanti eller felanmälan av vitvaror, utan dessa ligger nu helt på de enskilda hushållen att hantera – kylskåp, frys, spis, tvättmaskin, torktumlare, osv.

ATT TÄNKA PÅ

Om något behöver åtgärdas i din bostad är det viktigt att de tider som bokas för åtgärden respekteras. Om ingen kan vara hemma, överväg möjlighet att öppna på distans via uppkopplat lås Yale Doorman.

Vid eventuella åtgärder ansvarar du för att arbetsutrymmet finns för den som ska åtgärda problemet. Du kan behöva flytta möbler, saker och annat som står i vägen. Du ansvarar också för eventuell finstädning efter en åtgärd.

VÄRMEPUMPEN

Gäller felet värmepumpen så gör ni samma felanmälan som ovan till föreningen och/eller Sjödalen. Sjödalens utreder om de kan åtgärda problemet. Skulle det vara djupare problem i pumpen så kan Sjödalens kalla på NIBE´s utsedda servicefirma, se nedan. OBS: Du ska aldrig själv direkt kalla på nedanstående firma, utan den kontakten går i så fall alltid via Sjödalens.

Maskiner i Hus LT, Upplands Väsby, www.maskinerihus.se, e-mail: service@maskinerihus.se
telefon: 070-725 61 61

Felanmälan som är Försäkringsärende

INFORMATION ON FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

I vissa fall kan skada uppstå på ett sätt så det hanteras som ett försäkringsärende. Beroende på skada finns det tre typer av försäkringar:
1. Hushållets hemförsäkring – gäller för lösöre (t.ex. elektronik, möbler, smycken, kläder, osv).
2. Föreningens bostadsrättstillägg – gäller för sådant som tillhör bostaden och är hushållets ansvar (t.ex. golv, väggar, innerdörrar, bänkskivor, kakel, handfat, osv)
3. Föreningens fastighetsförsäkring – gäller för sådant som tillhör bostaden och är föreningens ansvar (t.ex. digitala lås, ytterväggar, avloppsrör, tak, osv)

I de fall då skada uppstår som hemförsäkringen eller bostadsrättsföreningens kollektiva bostadsrättstillägg ska hantera så täcker dessa kostnaden för skadan, men bostadsrättsinnehavaren står dock för betalning av självrisken för den/dessa. I de fall föreningens fastighetsförsäkring behöver användas står föreningen för självrisken för den. Beroende på vad som skadats, och vilka försäkringar som används, kan det bli så att både hushållet och föreningen betalar självrisk för sina resp. försäkringar. Se mer information om försäkringar på nästa sida.

Om det finns minsta misstanke om att skadan gäller något som täcks av Bostadsrättstillägget eller föreningens fastighetsförsäkring så börja med att anmäla till föreningen. Ditt hemförsäkringsbolag brukar vara bra på att hänvisa till bostadsrättstillägget och vår gemensamma fastighetsförsäkring beroende på vad det är som ska täcka skadan. Skicka anmälan med information till föreningen: felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com

ANMÄLAN AV FÖRSÄKRINGSÄRENDE GENOM BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

OBS: Vid kontakt med Folksam och/eller Anticimex rörande anmälan via bostadsrättstillägg ange alltid att det rör hushåll i Brf Snöfjället och uppge det försäkringsnummer som finns i Bopärmen.

Det är Folksam, Bohusgatan 14, 160 60, Stockholm som är försäkringsgivare men försäkringen är upphandlad via Bostadsrätterna och Söderberg & Partners.

SKADEANMÄLAN, VID SKADOR PÅ FASTIGHETEN:
Detta gäller t.ex. fukt, vatten- och brandskador och ska enligt Folksam anmälas av föreningen på uppdrag av det enskilda hushållet.
Telefon: 08-722 68 70
E-post: foretagbyggskada@folksam.se

VID ÖVRIGA SKADOR:
Telefon: 08-772 80 20
E-post: foretagsskada@folksam.se

VID PROBLEM MED SKADEDJUR:
Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
www.anticimex.se

VID BEHOV AV ORSAKS-/ FUKTBESIKTNING:
Vid en vattenskada behövs ofta en orsaks-/fuktbesiktning. För det har Bostadsrätternas fastighetsförsäkring ett samarbete med Anticimex. Se nedan för beställning:
Anticimex
Telefon: 075-245 16 17
www.anticimex.com/sv-se/formular/bostadsratterna/

VID FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGEN:
Söderberg & Partners, Insurance Consulting AB
Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-700 51 70
E-post: bostadsratterna@soderbergpartners.se