Felanmälan

Felanmälan

FELANMÄLAN GÖRS ALLTID TILL FASTUM:
TELEFON 90220

Det finns i tre olika typer av fel eller skada som hanteras något annorlunda:

 1. Akut felanmälan – Jour
 2. Felanmälan
 3. Felanmälan som är försäkringsärende

Sidans innehåll

Kostnad för felanmälan

En felanmälan, jour eller icke-jour, som leder till inspektion och/eller åtgärd av Fastum kommer alltid innebära en kostnad som betalas av det enskilda hushållet eller föreningen. Vem som betalar beror på typen av fel och vem – medlemmen eller föreningen – som står för underhållsansvaret där felet fanns.

När ni gör en felanmälan till Fastum så ska ni alltid fråga vad det kommer kosta och om det är hushållet eller föreningen som kommer stå för den kostnaden. Ibland går det inte att klargöra detta innan felet har hanterats, men det kan vara bra att fråga så tidigt som möjligt. Om det inte är tydligt att det är medlemmen som ska stå för kostanden så kommer föreningen och Fastums fastighetstekniker avgöra om föreningen ska ta kostnaden.

Akut felanmälan – Jour

ANMÄLAN AV AKUT FEL

Ring till Fastum på telefonnummer 90220

Beskriv problemet så korrekt och utförligt som möjligt så Fastum kan prioritera rätt och skicka ut rätt tekniker.

VAD ÄR AKUT?

Problem som kan anses vara akuta och att jour behöver tillkallas är till exempel om det finns rinnande vatten med risk för vattenskada, nyligen inträffad vattenskada som måste hanteras, om det är mycket kallt ute och värmepumpen inte fungerar eller om det är kallt ute och det inte finns någon elektricitet vilket gör att värmepumpen inte fungerar.

Det förväntas att varje individuell medlem på egen hand ska utföra lämplig och fullgod felsökning innan akut felanmälan görs och jouren tillkallas.

DEBITERING AV JOUR

En individuell medlem kan bli debiterad avgift för tillkallad jour om det visar sig att problemet var handhavandefel eller att problemet egentligen inte var så allvarligt att jouren behövde åka ut.

Felanmälan

ANMÄLAN AV FEL SOM INTE ÄR AKUTA

Ring till Fastum på telefonnummer 90220

Exempel på fel som är föreningens ansvar man kan felanmäla till Fastum:

 • Värmepumpen ger ingen värme eller inget varmvatten (inte av akut natur).
 • Spruckna brädor i fasad eller altan.
 • Fönster eller dörrar kärvar eller går inte att öppna eller stänga.
 • Rörkopplingar läcker eller droppar (inte av akut natur).
 • Problem med digitalt lås (Yale Doorman).
 • Skadedjur som myror och råttor.

Exempel på fel som är hushållets ansvar man kan felanmäla till Fastum:

 • Läckande kranar
 • (fler exempel kommer läggas till här inom kort)

När man gör en felanmälan till Fastum kommer de att boka en tid där tekniker kommer åka ut och besöka hushållet för inspektion och/eller åtgärd.

För information: Efter nybyggnationen hade vår förening fram till och med 2020-08-31 en 5-årig garantiperiod då felanmälningar gjordes direkt till Bonava. Efter detta datum görs inte längre några felanmälningar till Bonava, utan det görs bara till föreningen (via Fastum som är vår tekniska partner). Till exempel finns inte längre någon garanti eller felanmälan av vitvaror, utan dessa ligger nu helt på de enskilda hushållen att hantera – kylskåp, frys, spis, tvättmaskin, torktumlare, osv.

ATT TÄNKA PÅ

Om något behöver åtgärdas i din bostad är det viktigt att de tider som bokas för åtgärden respekteras. Om ingen kan vara hemma, överväg möjlighet att öppna på distans via uppkopplat lås Yale Doorman.

Vid eventuella åtgärder ansvarar du för att arbetsutrymmet finns för den som ska åtgärda problemet. Du kan behöva flytta möbler, saker och annat som står i vägen. Du ansvarar också för eventuell finstädning efter en åtgärd.

Felanmälan som är Försäkringsärende

INFORMATION ON FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

I vissa fall kan skada uppstå på ett sätt så det hanteras som ett försäkringsärende. Beroende på skada finns det tre typer av försäkringar:
1. Hushållets hemförsäkring – gäller för lösöre (t.ex. elektronik, möbler, smycken, kläder, osv).
2. Föreningens bostadsrättstillägg – gäller för sådant som tillhör bostaden och är hushållets ansvar (t.ex. golv, väggar, innerdörrar, bänkskivor, kakel, handfat, osv)
3. Föreningens fastighetsförsäkring – gäller för sådant som tillhör bostaden och är föreningens ansvar (t.ex. digitala lås, ytterväggar, avloppsrör, tak, osv)

I de fall då skada uppstår som hemförsäkringen eller bostadsrättsföreningens kollektiva bostadsrättstillägg ska hantera så täcker dessa kostnaden för skadan, men bostadsrättsinnehavaren står dock för betalning av självrisken för den/dessa. I de fall föreningens fastighetsförsäkring behöver användas står föreningen för självrisken för den. Beroende på vad som skadats, och vilka försäkringar som används, kan det bli så att både hushållet och föreningen betalar självrisk för sina resp. försäkringar. Se mer information om försäkringar på nästa sida.

Om det finns minsta misstanke om att skadan gäller något som täcks av Bostadsrättstillägget eller föreningens fastighetsförsäkring så börja med att anmäla till föreningen. Ditt hemförsäkringsbolag brukar vara bra på att hänvisa till bostadsrättstillägget och vår gemensamma fastighetsförsäkring beroende på vad det är som ska täcka skadan.

Skapa anmälan med information till föreningen genom att ringa Fastum på telefonnummer 90220.

ANMÄLAN AV FÖRSÄKRINGSÄRENDE GENOM BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

OBS: Vid kontakt med Folksam och/eller Anticimex rörande anmälan via bostadsrättstillägg ange alltid att det rör hushåll i Brf Snöfjället och uppge det försäkringsnummer som finns i Bopärmen.

Det är Folksam, Bohusgatan 14, 160 60, Stockholm som är försäkringsgivare men försäkringen är upphandlad via Bostadsrätterna och Söderberg & Partners.

SKADEANMÄLAN, VID SKADOR PÅ FASTIGHETEN:
Detta gäller t.ex. fukt, vatten- och brandskador och ska enligt Folksam anmälas av föreningen på uppdrag av det enskilda hushållet.
Telefon: 08-722 68 70
E-post: foretagbyggskada@folksam.se

VID ÖVRIGA SKADOR:
Telefon: 08-772 80 20
E-post: foretagsskada@folksam.se

VID PROBLEM MED SKADEDJUR:
Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
www.anticimex.se

VID BEHOV AV ORSAKS-/ FUKTBESIKTNING:
Vid en vattenskada behövs ofta en orsaks-/fuktbesiktning. För det har Bostadsrätternas fastighetsförsäkring ett samarbete med Anticimex. Se nedan för beställning:
Anticimex
Telefon: 075-245 16 17
www.anticimex.com/sv-se/formular/bostadsratterna/

VID FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGEN:
Söderberg & Partners, Insurance Consulting AB
Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-700 51 70
E-post: bostadsratterna@soderbergpartners.se