Snöröjning & Sandning

Snöröjning & Sandning

Denna sida innehåller information om vem som ansvarar för och utför snöröjning inom föreningens område, samt vem man ska kontakta om man har synpunkter eller inte är nöjd.

Vägbana och trottoarer inom området:

Snöröjning utförs av Pesab Entreprenad och alla synpunkter skall riktas till Kistahöjdens Samfällighetsförening på info@kistahojden.nu

Om det kommer ett stort snöfall kommer snön att vallas upp mellan trottoar och körbana på de delar av vägen där snön inte kan packas mot berg eller i dike. Vid röjningen kommer därför dessvärre snö att hamna på din uppfart och den delen kommer ni själv att ansvara för att röja.


Gångväg av grus från Västfjordsgatan till Heklagatan:

Snöröjning beställs av Kistahöjdens Samfällighetsförening och alla synpunkter riktas till densamma på info@kistahojden.nu


Gångväg av asfalt från Heklagatan till busshållplatserna:

Stockholms Stad (kommunen)