Styrelsen & föreningsarbete

Styrelsen & föreningsarbete

Styrelsen

Styrelsen kontaktas bäst genom att skicka ett e-mail till info@brfsnofjallet.se.

Vid den ordinarie föreningsstämman 2021 valdes följande styrelse för år 2021/2022:

  • Ordinarie ledamot: Liburn Shala
  • Ordinarie ledamot: Azar Noush Sadri
  • Ordinarie ledamot: Erik Häggbrink
  • Ordinarie ledamot: Johan Fredin
  • Ordinarie ledamot: Ihab Al-Khadra
  • Suppleant: Golshan Sabar
  • Suppleant: Zina Karim

Vid konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman 2021 valdes Liburn Shala till ordförande för 2021/2022.


Övrigt föreningsarbete

Valberedning

Vid den ordinarie föreningsstämman 2021 valdes följande valberedning för år 2021/2022:

  • Ledamot: Shahin Shabani
  • Ledamot: Christina Kopsachilis

Kontakta valberedningen på: valberedningen@brfsnofjallet.se

Hemsida

Föreningens hemsida hanteras och drivs av Erik Häggbrink. Förslag på förbättringar, tillägg eller korrigeringar lämnas till styrelsens e-mail adress.