Golvbrunn & Vattenlås

Golvbrunn & Vattenlås

Det är viktigt att husets samtliga golvbrunnar och vattenlås – i badrum och tvättstuga – rengörs med jämna mellanrum. Görs inte detta finns bland annat risken för stopp i avloppet och dålig doft.

Rengöring Golvbrunn

1
Lyft undan metallgallret över vattenbrunnen och lyft vattenlåset rakt upp med hjälp av det grå handtaget. Ta bort samlingar av slam, hår och annat som ligger fysiskt i vattenbrunnen och släng det i soporna. Spola rent vattenbrunnen med t.ex. duschhandtaget och avlägsna all smuts med en trasa.

2
Rengör vattenlåset med hjälp av vatten och diskmedel. Avlägsna all smuts och beläggningar. Se till att dela upp vattenlåset i dess olika delar så man kommer åt att rengöra överallt.

3
Sätt ihop alla delar och montera tillbaka vattenlåset i golvbrunnen. Lägger man lite diskmedel på/kring gummiringen går det enkelt att sätta vattenlåset på plats. Se till att allt hamnar på rätt sätt så att funktionen fungerar tillfredställande. Testa genom att spola vatten i golvbrunnen och se att det rinner ut som det ska. Lägg tillbaka metallgallret.

Rengöring Handfat

Kommer snart…