Parkering

Parkering

Var får gäster parkera?

Gäster får parkera på:

  • Markerade parkeringsplatser som tillhör Kistahöjdens Samfällighetsförening
  • Utmed Långjökelgatan, i den mån gällande p-regler enligt lag följs

Gästparkeringar

De gemensamma parkeringsplatserna betalas med avgift, främst via SMS, se skyltning. Dessa platser är avsedda för gäster till boende på Kistahöjden.

 

Parkeringsböter

Länsparkeringar har anlitats för parkeringsbevakning av vårt område på uppdrag Kistahöjdens Samfällighetsförening.

Det är förbjudet att parkera på trottoaren och detta kan ge böter direkt. Vi måste ha våra gator och trottoarer fria för gående, barnvagnar, snöröjning, sandning och så vidare.

Det är Samfälligheten Kistahöjden som äger och förvaltar alla gästparkeringar i området och även de bevakas av Länsparkeringar. De är mycket stränga och det är viktigt att ni inte parkerar fel för att undvika böter.

Eftersom Brf Snöfjället inte är beställare av P-bevakningen kan heller inte styrelsen göra något åt en eventuell P-bot. Eventuella klagomål skall riktas till Länsparkeringar.