Styrelsen & föreningsarbete

Styrelsen & föreningsarbete

Styrelsen

Styrelsen kontaktas bäst genom att skicka ett e-mail till info@brfsnofjallet.se.

Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 valdes följande styrelse för år 2020/2021:

 • Ordinarie ledamot: Liburn Shala
 • Ordinarie ledamot: Azar Noush Sadri
 • Ordinarie ledamot: Erik Häggbrink
 • Ordinarie ledamot: Johan Fredin
 • Ordinarie ledamot: Homayon Ashna
 • Suppleant: Golshan Sabar
 • Suppleant: Karima Djoumi
 • Suppleant: Ihab Al-Khadra
 • Suppleant: Zina Karim

Vid konstituerande styrelsemöte efter föreningsstämman valdes Liburn Shala till ordförande för 2020/2021.


Övrigt föreningsarbete

Valberedning

Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 valdes följande valberedning för år 2020/2021:

 • Ledamot: Arafat Karim
 • Ledamot: Shiraz Pogosian
 • Ledamot: Shahin Shabani
 • Ledamot: Christina Kopsachilis

Kontakta valberedningen på: valberedningen@brfsnofjallet.se

Hemsida

Föreningens hemsida hanteras och drivs av Erik Häggbrink. Förslag på förbättringar, tillägg eller korrigeringar lämnas till styrelsens e-mail adress.