Styrelsen & föreningsarbete

Styrelsen & föreningsarbete

Styrelsen

Styrelsen kontaktas bäst genom att skicka ett e-mail till info@brfsnofjallet.se.

Vid den ordinarie föreningsstämman 2018 valdes följande styrelse för år 2018/2019:

 • Ordinarie ledamot: Anders Westberg
 • Ordinarie ledamot: Azar Noush Sadri
 • Ordinarie ledamot: Erik Häggbrink
 • Ordinarie ledamot: Ihab Alkhadra
 • Ordinarie ledamot: Liburn Shala
 • Suppleant: Golshan Sabar
 • Suppleant: Johan Fredin
 • Suppleant: Shiraz Pogosian
 • Suppleant: Zina Karim

Vid konstituerande styrelsemöte direkt efter föreningsstämman valdes Liburn Shala till ordförande för 2018/2019.


Övrigt föreningsarbete

Valberedning

Vid den ordinarie föreningsstämman 2018 valdes följande valberedning för år 2018/2019:

 • Ledamot, sammankallande: Mattias Karihtala
 • Ledamot: Issa Hido

Kontakta valberedningen på: valberedningen@brfsnofjallet.se

Hemsida

Föreningens hemsida hanteras och drivs av Erik Häggbrink. Förslag på förbättringar, tillägg eller korrigeringar lämnas till styrelsens e-mail adress.