Kontakt

Kontakt

All kontakt med Brf Snöfjällets styrelse sköts via e-mail, så du är välkommen att använda:

Kontakt med styrelsen:

kontakt@brfsnofjallet.zendesk.com

Felanmälan:

kundservice@bonava.se

Någon i styrelsen kommer återkomma till er så fort det går.

OBS: Ange gärna telefonnummer så att vi vid behov på ett enkelt sätt kan kontakta er, detta är särskilt viktigt vid akuta fall.