Browsed by
Författare: brfsnofjallet

Info om bommarna i området

Info om bommarna i området

Alla bommar på Kistahöjden är normalt stängda med syftet att minska trafikmängd och hastigthet. Under vissa förutsättningar öppnas bommarna, t.ex. när det finns risk för snö och det måste snöröjas.

Vill man att en bom av någon anledning tillfälligt ska öppnas mailar man fråga till info at kistahojden punkt nu. Alla ledamöter i Kistahöjdens samfällighet (inte ledamöter i bår bostadsrättsförening) har den kod som krävs för att öppna bommarna.

Fastum för felanmälan från 1:e oktober 2021

Fastum för felanmälan från 1:e oktober 2021

Från och med den 1:e oktober 2021 ska medlemmar i vår förening göra felanmälan till Fastum genom att ringa telefonnummer 90220 (information om felanmälan via webbformulär kommer senare). Vi har skrivit ett avtal med Fastum för felanmälan och jour, där vi tidigare hade Sjödalens. Man ska alltså inte kontakta Sjödalens längre, utan bara Fastum.

När man gör en felanmälan ska det vara tydligt om den gäller föreningens eller hushållets ansvarsområde. Om det uppenbart gäller ett ärende som är hushållets ansvar så kommer hushållet stå för kostnaden, i annat fall avgörs det av föreningen och Fastums fastighetstekniker om föreningen ska ta kostanden eller ej.

Ovan hantering betyder också att nuvarande systemet via Zendesk fasas ut och försvinner. Vill man ta kontakt med styrelsen för andra ärenden än rena felanmälan gör man det på email info@brfsnofjallet.se

Laddning av el/hybrid bil (huvudsäkring)

Laddning av el/hybrid bil (huvudsäkring)

Detta är information och uppmaning kring elsystemen i våra hus, framförallt att tänka på vid laddning av el- eller hybridbil. Anledning är att flera hushåll har hört av sig att någon av deras huvudsäkringar har gått upprepade gånger. Detta händer främst vintertid när det är kallt ute och värmepumpen använder sin eltillsats.

Våra hus har tre stycken 20 A huvudsäkringar, en för varje fas, som sitter i det grå elskåpet på utsidan av huset (klassisk ”propp” och inte vipp-brytare). Om det över tid används mer ström än 20 A på någon av faserna kommer denna huvudsäkring att lösa ut då gränsen överstigits. 

Den absolut vanligaste saken som drar mycket ström över lång tid är laddning av el- eller hybridbil. Många laddbara bilar och deras laddsystem (laddning via vanlig uttag eller laddbox) är som standard ofta inställda på att använda så stor strömstyrka som möjligt, vilket vanligtvis är 16 A. På vintern när det är kallt och värmepumpen använder sin eltillsats dras kombinerat så mycket ström att det överstiger 20A och en huvudsäkring går. Det kan naturligtvis hända även vid andra tillfällen om man använder något som drar mycket ström.

Kortfattad information från Elsäkerhetsverket om att ladda elbil hemma:

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen.pdf

Laddning med stickpropp:

Laddar man sin el- eller hybrid bil i våra hus via vanligt uttag 1-fas ska man utan undantag sänka strömstyrkan i bilen och/eller laddsystemet till det minsta möjliga. Det är ofta en siffra som t.ex. 5 A eller ett val som ”Min”/”Minimum” (t.ex. Tesla har 5 A som absolut värde). Då brandrisken ökar är det högst tveksamt om man överhuvudtaget ska ladda bil via vanligt uttag – ett styrelsebeslut som förbjuder detta kan komma inom kort. Våra vanliga stickproppsuttag och kablage ute i t.ex. förråd eller på husväggarna är inte avsedda att koppla in något som drar hög ström över lång tid.

Laddning med laddbox:

Laddar man sin el- eller hybrid bil i våra hus via laddbox bör man sänka styrkan till något tillräckligt lågt som gör att man inte överstiger huvudsäkringens begränsning på någon fas. Runt 10 A med 3-fas laddning har visat sig fungera bra. Vissa laddboxar kan installeras med ”lastdelning” som momentant känner av hur mycket ström resten av huset använder och ger bilen så mycket som möjligt av det som blir över. Att installera box med lastdelning är således att alternativ till att sänka strömstyrkan under 16 A.

Info om varmvatten

Info om varmvatten

Då det kommit en del frågor kring varmvatten med våra värmepumpar har vi gjort en del tester och läst på på ämnet, både från Nibe och på olika användarforum.

Resultatet finns att läsa som ett varmvatten-kapitel på vår sida om värmepumpen:

Arbete med limträbalkar

Arbete med limträbalkar

Arbete pågår tillsvidare i alla våra hus som står på fristående limträbalkar. Det är NCC/Bonava som täcker ändarna med metallbläck, rengör träet och täcker de exponerade delarna med tjärvitriol.

Arbetet startade tidigare i våras med VFG7 som är slutförd, och går nu vidare upp genom Västfjordsgatan för att avslutas med Snöfjällsgränd. Det är inte helt klart hur lång tid arbetet tar totalt sett, men för att göra alla hus färdiga får man räkna med flera veckor/månader.

Ordinarie Stämma 2020 – 7:e juni

Ordinarie Stämma 2020 – 7:e juni

Den ordinarie stämman hålls söndag 7:e juni kl 11:00-13:00. Se email som skickades fredagen den 15:e maj 11:16 för mer information, eller fråga styrelsen.

OBSERVERA att det är en digital stämma på grund av Corona, så se till att läsa instruktionerna i emailet noggrant och var förberedda.

Underhåll av brandsläckare

Underhåll av brandsläckare

För nästan fem år sedan köpte föreningen in en pulverbrandsläckare till alla hushåll i föreningen. Det är nu upp till varje hushåll att sköta underhållet på sin brandsläckare och, vid behov, återfylla nuvarande släckare eller köpa en helt ny släckare. Detta görs vanligen i intervall 5-10 år för pulversläckare.

En pulversläckare bör inspekteras en gång i kvartalet. Undersök efter synliga skador på tryckkärlet och kontrollera mätaren och det röda / gröna intervallet. Vänd också gärna en pulversläckare upp och ned några gånger, så inte allt pulver samlas i ena änden vilket kan hindra fullgod funktion när släckaren behövs.

 

Återkommande underhåll

Återkommande underhåll

Det finns återkommande underhållsarbete som planeras enligt följande schema:

  1. En gång om året ~september: Rengöring av häng- och stuprännor (beror till viss del på behov)
  2. Vartannat år på hösten: Byte av ventilationsfilter i tilluft och element
  3. Varje år på hösten: Underhåll av värmepump
  4. Vid behov: Hantering av snööverhäng och snö på taken

Vid dessa tillfällen är det viktigt att hushållet ställer upp och ger personal den tillgång till hushållet som behövs för att utföra underhållsarbetet.