Browsed by
Kategori: Infobrev

Infobrev September 2016

Infobrev September 2016

Aktivitetsdag 25/9 klockan 13.00

Styrelsen har bestämt att organisera en gemensam aktivitet för alla hushåll. Alla är därför välkomna att samlas uppe på gården på Snöfjällsgränd söndagen den 25/9 klockan 13:00 så grillar vi ihop. Om ni vill och har tid får ni gärna baka, laga och med er något gott. Barnen älskar att vi hittar på något, ta med dig de!

Sophantering, matavfall o hushållsavfall

Vi har fått reda på att vi inte använder matavfalls- och hushållskärlen på ett bra sätt, några använder sig inte alls av kärlet med brunt lock avsett för matavfall. I samband med detta har vi i styrelsen också tittat på hur vår budget ser ut för våra sopor, vi pratar nu inte om miljöhusen. För att förstå varför alla skall använda båda kärlen så får ni här information om vad vi betalar för denna tjänst och hur vi borde bli bättre.

 1.  – Hushållssopor i  kärlet med svart lock, matavfall i kärlet med brunt lock.
  Vi har idag en fast avgift på 2240 kronor per år o hushåll och i denna avgift ingår tömning av båda kärlen, med brunt resp svart lock. Kärlet med svart lock, kallas för hushållsavfall, vägs och där tillkommer en kostnad för föreningen med 1,75 kr per kg. Eftersom matavfall väger mycket så blir det en ökad kostnad om detta avfall läggs i kärlet med svart lock, hushållssopor. Kastar du matavfallet i kärlet med brunt lock kostar det oss ingenting extra!
 2. – Lägg inte heller produkter eller material i svarta kärlet för hushållssopor som ni kan sortera i miljöhusen, för där betalar vi enbart hämtningen av avfallet, vilket kostar ca 600 kr per hushåll och år. Sorterar du inte avfall in i miljöhusen innebär det att föreningen betalar dubbelt och det vill vi undvika förstås.
 3. – Stockholm Vatten skriver: Viktbaserad avfallstaxa innebär att din sophämtningsavgift påverkas av hur mycket sopor du faktiskt slänger, istället för att avgiften styrs av storleken på ditt sopkärl. Det betyder att du kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att börja sortera dina sopor – till exempel matrester, förpackningar och tidningar.
 4. – Slarva inte med matavfallet.
  Matavfall i bruna påsen och kärlet med brunt lock. Vi ber er därför att göra en bra sortering och använda matavfallskärlet, brunt lock, för det som skall finnas däri. Här finner du mer information om den: http://www.stockholmvatten.se/brunapasen och http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/din-sophamtning/villa-och-radhusagare/om-din-sophamtning/matavfallshamtning/
 5. – Ekonomiskt ohållbart
  Att det påverkar alla oss ekonomiskt kan man tydligt se eftersom vi får faktura för varje hushåll. Eftersom en del av er inte sorterar på ett bra sätt så har vi redan nu klivit över budgeten för vad vi skulle få under hela 2016, (70.000kr mot över 110.000kr) alltså mycket skräp hamnar i de vanliga soporna, detta har fört med sig att vi i styrelsen börjat fundera på åtgärder inför/under 2017. För närvarande har vi ekonomiska muskler, men i längden är detta inte hållbart. För att slippa ta till åtgärder har styrelsen under (juni – december) valt att följa upp sophanteringen och se om vi kan förändra vårt beteende när det gäller ekonomi men framför allt miljötänkande. Ett alternativ är att höja budgeten, vilket i slutänden kan bli höjd årsavgift eller att varje hushåll får ta över abonnemanget hos Stockholm Vatten och själva betala för sophanteringen.

Extra försiktighetsåtgärder vid farthindren

Styrelsen arbetar på en lösning för att förhindra att bilar kör ut på trottoaren.

Utredning av värmepumpar

Styrelsen följer upp garantiåtgärder kring värmepumpar. Status för närvarande är att krävs kallare väder för att kunna göra grundinställningen. V42 räknar NCC med att en lösning på de åtgärder de startade i våras skall kunna slutföras och en lathund skall tas fram.

Ytterdörrar, duschdörrar och dörrar

Styrelsen har samlat in problem och kommer att anmäla åtgärder för varje hus. Vi återkommer när det är klart med Bonava.

Brandskyddsarbete (Årsmärke delas ut)

Styrelsen arbetar kontinuerligt med brandskyddet i husen och området och alla hushåll har fått brandsläckare, brandfiltar och instruktioner tilldelade. I veckan kommer också årsmärke att delas ut, där ni markerar månad och år. Visa gärna ditt barn eller prata med dem om hur och vad man bör tänka på om olyckan skulle vara framme. Kom ihåg att brandsläckare och brandfiltar skall stanna kvar i huset vid försäljning.

Nya brfsnofjallet.se

Styrelsen har arbetat fram en ny version av hemsidan som kommer att underlätta arbetet för styrelsen men också att informationen till er medlemmar blir bättre. Där kommer ni också att hitta all information som är relevant kring ert boende.

Stämma i Kistahöjden samfällighetsförening

Den 29/9 klockan 19-21 är det stämma i samfälligheten Kistahöjden. Vill du engagera dig kan du anmäla dig på kistahojdensff@gmail.com.

Infobrev Augusti 2016

Infobrev Augusti 2016

Miljö och sortering
Sorteringen i miljörummen har fungerat bättre under senaste tiden, speciellt efter att vi tog tag i Hans Andersson Recycling och ökade tömningsintervallerna. Fortfarande finns det medlemmar i området, inte bara från vår förening, som inte sköter sig och behöver förstås en vänlig påminnelse att göra bättre ifrån sig. Detta är för vår bästa, dels för att de som sköter sig inte skall behöva betala för att andra inte bryr sig om sortering eller följa gemensamma regler, men också att vi gör en insats för miljön.

Matavfall o hushållsavfall
Stockholm Vatten har bett oss att utreda om det kanske inte är bäst att flytta abonnemangen över till varje enskild hushåll. Rent praktiskt innebär det att vi lyfter hämtning av avfall i dina kärl så du får ett eget abonnemang och själv betalar för det antal kilo du kastar direkt till Stockholm Vatten. På detta sätt blir det rättvist för alla och föreningen slipper problemen med kollektiv bestraffning. Ingen av oss skall behöva betala för andras sopor! Styrelsen kommer att diskutera detta vid nästa styrelsemöte och måste ta ställning till hur vi skall göra. Enskilda medlemmar är välkomna med sina synpunkter via mail info@brfsnofjallet.se

Informationsmöte
För att alla medlemmar skall få möjlighet att komma med idéer och förslag men också få en uppdatering över styrelsens arbete kommer vi försöka ordna en informationsträff under hösten. Vi återkommer när styrelsen diskuterat detta och bestämt tid samt plats.

Basketkorg på gränden
Det finns en basketkorg på gränden som styrelsen har byggt för våra barn, även vuxna för den delen. Denna korg är främst avsedd för barnen i vår förening och vi ber alla föräldrar att påminna sina barn att vara försiktiga så att bollarna inte rullar iväg på närliggande grannars bilar. På så sätt undviker vi skador o du slipper betala självrisker.

NCC Boende har blivit Bonava
NCC Boende har bytt namn till Bonava. Därmed skall vi alltså vända oss till Bonava på kundservice@bonava.se. För garantiärenden, hör er gärna av till styrelsen så vi kan logga alla ärenden. I alla ärenden som du skickar till kundtjänsten, maila en kopia till info@brfsnofjallet.se.

Parkering
Utöver de 5h med parkeringsskiva finns det möjlighet att få tillstånd så att dina långväga gäster kan få parkera under längre tid. Glöm inte att ni kan parkera på alla gästparkeringar i hela området. Det samma gäller p-tillstånd för långväga gäster. Med långväga gäster menas att dina gäster behöver övernatta. Kontakta oss i styrelsen på info@brfsnofjallet.se.

Farthinder
Som ni redan har lagt märke till har farthindren hjälpt till att sänka hastigheten, dock finns det fortfarande några som kör ut på trottoaren för att undvika att med båda hjulen köra över farthindret men kör precis lika sakta. Styrelsen vill därmed påminna att farthindret är för att köra över med både högra och vänstra hjulen, kör heller inte ut på gruset för då drar ni med er grus ut på körbanan.

Ytterdörrar och duschdörrar
Vi har upptäckt att fler medlemmar har fel på sina ytterdörrar samt upplever problem med knarrande duschdörrar. Maila styrelsen ert husnummer och om ni har problem med detta då vi beslutat att diskutera med Bonava för åtgärd. Maila oss på info@brfsnofjallet.se