Zendesk – nytt ärendehanteringssystem

Zendesk – nytt ärendehanteringssystem

Vår föreningen har satt upp ett ärendehanteringssystem så att frågor, begäran, felanmälningar, m.m. ska bli tydligare och lättare att följa upp. Systemet är en prenumerationstjänst som levereras av Zendesk.

Praktiskt innebär detta att medlemmar och externa parter, t.ex. mäklare, i framtiden kontaktar föreningen via e-mail adresser:

  • kontakt@brfsnofjallet.zendesk.com
  • felanmalan@brfsnofjallet.zendesk.com

När man skickar ett email får man en en bekräftelse från systemet att ett ärende registrerats. Varefter föreningens styrelse sedan lägger in information i systemet på detta ärende får den sändare som skapade ärendet uppdateringar via email. Vill man lägga till information i ett ärende svarar man alltid på det email som man fått från systemet. OBS: Man ska inte skicka ett helt nytt email som relaterar till samma ärende, utan man ska svara i samma email-tråd.

Som boende i föreningen vill vi uppmana alla att i ämnet för alla mail skriva in vilken adress man bor på: t.ex. VFG23 eller SFG5. Texten i ämnet bör också väl motsvara vad ärendet handlar om.

Vill man att t.ex. sin fru/make eller barn ser samma information rörande ett ärende lägger man till dessa som kopia på email så kommer de också få svar varefter information läggs in i systemet.

Man kan till Zendesk-adresserna även skicka med bilagor, som dokument eller bilder, i email och dessa lagras i systemet så att de är lätt åtkomliga.


Denna ändring innebär också att det inte finns någon anledning att skicka frågor till adress info@brfsnofjallet.se. Vi ber därför alla att sluta skicka email till info adressen. Den kommer finnas kvar och fungera under överskådlig framtid, men det mesta som skickas dit kommer vidarebefordras till Zendesk för att bli ett ärende i systemet.

Info kring Yale Doorman lås

Info kring Yale Doorman lås

Det finns nu en sida med information kring våra Yale Doorman digitala och uppkopplade lås:

Yale Doorman lås

Här finns t.ex. film på hur batteribyte går till samt information kring extra låsbrickor. Säg gärna till om det är någon mer info ni skulle vilja se på sidan.

Undvik frysskador vid vattenkran

Undvik frysskador vid vattenkran

När det blir minusgrader ute är det viktigt att inget vatten går ut till kranen på utsidan av husen. Om det ligger vatten öppet ut mot kranen kan denna frysa sönder med dyra och jobbiga reparationer som följd.

Över vintern ber vi därför alla hushåll för säkerhets skull se till att kranen är stängd och att inga dosor eller förlängningar sitter på kranen. Se den bifogade bilden som exempel på hur det ska se ut. Tack!

Tom kran hjälper oss undvika frysskador
Öppna ventiler!

Öppna ventiler!

För att värmesystemet i våra hus ska fungera är det av yttersta vikt att samtliga ventiler för inkommande luft är öppna. Det gäller de ställdon som sitter bakom ”boxarna” uppe på väggarna.

Stänger man igen ventilerna fungerar inte värmesystemet som tänkt. Man kan tillfälligt stänga en enstaka ventil vid speciella behov, men inte under någon längre tid.

Ordinarie Stämma 2017 1/6 19:00

Ordinarie Stämma 2017 1/6 19:00

Föreningens ordinarie stämma 2017 är kallad till enligt utskick i brevlåda. Det bjuds på mackor, kaffe och te på stämman.

När: Torsdag den 1 juni, kl 19:00 – 22:00

Var: Kista Träff, Finlandssalen. Kista Torg 7.

OBS: Om du inte kan närvara, kom ihåg att skicka en företrädare med fullmakt som finns i kallelsen.