Återkommande underhåll

Återkommande underhåll

Det finns återkommande underhållsarbete som planeras enligt följande schema:

  1. En gång om året ~september: Rengöring av häng- och stuprännor (beror till viss del på behov)
  2. Vartannat år på hösten: Byte av ventilationsfilter i tilluft och element
  3. Varje år på hösten: Underhåll av värmepump
  4. Vid behov: Hantering av snööverhäng och snö på taken

Vid dessa tillfällen är det viktigt att hushållet ställer upp och ger personal den tillgång till hushållet som behövs för att utföra underhållsarbetet.

Kommentarer är stängda.